S. 2-1064 Dossierfiche K. 50-1584

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Regering G. Verhofstadt I  

ongewenste intimiteiten
rechtsingang
werkplek
arbeidsveiligheid
geweld
arbeidsrechtspraak
psychologische intimidatie
arbeidsreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1584/1 Wetsontwerp 9/1/2002
K. 50-1584/2 Verslag namens de commissie 19/2/2002
K. 50-1584/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2002
2-1064/1 2-1064/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/3/2002
2-1064/2 2-1064/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2002
2-1064/3 2-1064/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1584/1
19/2/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1583/5
28/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 211, p. 1-15 + p. 17-18
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+71/-0/o22)
Integraal verslag nr. 211, p. 52
Doc. K. 50-1584/3
28/2/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2002   Overzending Doc. 2-1064/1 2-1064/1 (PDF)
1/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/5/2002   Inschrijving op agenda
23/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-6/o10) Hand. 2-206 Hand. 2-206 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2002   Verzending naar commissie
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
17/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
23/4/2002   Aanneming zonder amendering
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
23/5/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1064/3 2-1064/3 (PDF)
17/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/2002   Bekendmaking (28605-28606)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2002, 23/4/2002, 15/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2002 25/6/2002 , blz 28605-28606

Kruispuntbank van de wetgeving