S. 2-1063 Dossierfiche K. 50-1583

Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Regering G. Verhofstadt I  

ongewenste intimiteiten
arbeidsvoorwaarden
werkplek
nationale uitvoeringsmaatregel
geweld
psychologische intimidatie
arbeidsreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1583/1 Wetsontwerp 9/1/2002
K. 50-1583/2 Advies 10/1/2002
K. 50-1583/3 Erratum 22/1/2002
K. 50-1583/4 Amendementen 5/2/2002
K. 50-1583/5 Verslag namens de commissie 19/2/2002
K. 50-1583/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2002
K. 50-1583/7 Geco÷rdineerde tekst 26/2/2002
K. 50-1583/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2002
2-1063/1 2-1063/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 14/3/2002
2-1063/2 2-1063/2 (PDF) Amendementen 23/4/2002
2-1063/3 2-1063/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2002
2-1063/4 2-1063/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 15/5/2002
2-1063/5 2-1063/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/5/2002
2-1063/6 2-1063/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1583/1
19/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1583/5
28/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 211, p. 1-17 + p. 48-51
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+71/-0/o22)
Integraal verslag nr. 211, p. 51-52
Doc. K. 50-1583/8
28/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-1063/1 2-1063/1 (PDF)
14/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.
14/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/5/2002   Inschrijving op agenda
23/5/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1063/5 2-1063/5 (PDF)
23/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o16) Hand. 2-206 Hand. 2-206 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/3/2002   Verzending naar commissie
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
17/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
23/4/2002   Aanneming zonder amendering
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
23/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2002   Bekendmaking (28521-28525)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2002, 23/4/2002, 15/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2002 15 18/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.
Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2002 60 29/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2002 22/6/2002 , blz 28521-28525

Kruispuntbank van de wetgeving