S. 2-1061 Dossierfiche K. 50-223

Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
Magda De Meyer   Henk Verlinde  

schuldenlast
eerbiediging van het privť-leven
schuldvordering
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
strafrecht
consumptief krediet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-223/1 Wetsvoorstel 4/11/1999
K. 50-223/2 Amendement 26/6/2000
K. 50-223/3 Amendement 10/10/2001
K. 50-223/4 Amendementen 22/1/2002
K. 50-223/5 Verslag namens de commissie 14/2/2002
K. 50-223/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2002
K. 50-223/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/2/2002
K. 50-223/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/2/2002
2-1061/1 2-1061/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2002
2-1061/2 2-1061/2 (PDF) Amendementen 23/4/2002
2-1061/3 2-1061/3 (PDF) Amendementen 7/5/2002
2-1061/4 2-1061/4 (PDF) Amendementen 12/6/2002
2-1061/5 2-1061/5 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2002
2-1061/6 2-1061/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/6/2002
2-1061/7 2-1061/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/7/2002
2-1061/8 2-1061/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/7/2002
K. 50-223/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/7/2002
K. 50-223/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/1999   Indiening Doc. K. 50-223/1
10/11/1999   Inoverwegingneming
14/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-223/5
21/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 46-51
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 209, p. 55
Doc. K. 50-223/8
21/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 123
Doc. 2-1061/1 2-1061/1 (PDF)
6/3/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1061/7 2-1061/7 (PDF)
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
Doc. 2-1061/8 2-1061/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/3/2002   Verzending naar commissie
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
7/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Niet behandeld
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Bespreking
12/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
12/6/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-1061/6 2-1061/6 (PDF)
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1061/5 2-1061/5 (PDF)
8/5/2002   Opschorting termijn
convocatie
8/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/38 2-82/38 (PDF)
9/5/2002   Hervatting termijn
7/6/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/6/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 23
Doc. 2-82/40 2-82/40 (PDF)
12/6/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
4/7/2002   Overzending Doc. K. 50-223/9
16/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 660
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 18
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 67
Doc. K. 50-223/10
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
7/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/2003   Bekendmaking (3644-3649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 7/5/2002, 12/6/2002, 26/6/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/2/2002 15 11/3/2002
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 14
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 123
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 60 21/5/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 14 23/5/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 23
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 38 19/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 44 21/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 15 26/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 29/1/2003 , blz 3644-3649

Kruispuntbank van de wetgeving