S. 2-1060 Dossierfiche K. 50-1289

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Regering G. Verhofstadt I  

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
landbouwbeleid
EOGFL
gemeenschappelijk landbouwbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1289/1 Wetsontwerp 8/6/2001
K. 50-1289/2 Amendement 16/7/2001
K. 50-1289/3 Advies van de Raad van State 12/12/2001
K. 50-1289/4 Amendementen 15/1/2002
K. 50-1289/5 Verslag namens de commissie 14/2/2002
K. 50-1289/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2002
K. 50-1289/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/2/2002
K. 50-1289/8 GecoŲrdineerde tekst 1/3/2002
2-1060/1 2-1060/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2002
2-1060/2 2-1060/2 (PDF) Amendementen 17/4/2002
2-1060/3 2-1060/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2002
2-1060/4 2-1060/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 30/4/2002
2-1060/5 2-1060/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/5/2002
2-1060/6 2-1060/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1289/1
17/7/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 18-07-2001 nr. 156, p. 49
12/12/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1289/3
14/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1289/5
21/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 39-45
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-34/o8)
Integraal verslag nr. 209, p. 54-55
Doc. K. 50-1289/7
21/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 125.
Doc. 2-1060/1 2-1060/1 (PDF)
11/3/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1060/5 2-1060/5 (PDF)
16/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-203 Hand. 2-203 (PDF)
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-12/o4) Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/3/2002   Verzending naar commissie
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
17/4/2002   Bespreking
17/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
17/4/2002   Aanneming zonder amendering
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1060/3 2-1060/3 (PDF)
16/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
25/9/2002   Bekendmaking (43313-43315)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/5/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2002, 30/4/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/2/2002 15 11/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 125.
Onderzoekstermijn (S1) 12/3/2002 60 27/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2002 25/9/2002 , blz 43313-43315

Kruispuntbank van de wetgeving