S. 2-1051 Dossierfiche K. 50-1570

Wetsontwerp tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsdeontologie
groep ondernemingen
beroep in het bankwezen
beleggingsmaatschappij
Financial Services and Markets Authority
belangenconflict
onverenigbaarheid
kredietinstelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1570/1 Wetsontwerp 17/12/2001
K. 50-1570/2 Erratum 10/1/2002
K. 50-1570/3 Verslag namens de commissie 30/1/2002
K. 50-1570/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/2/2002
2-1051/1 2-1051/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/3/2002
2-1051/2 2-1051/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2002
2-1051/3 2-1051/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1570/1
30/1/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1570/3
7/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 6
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-14/o1)
Integraal verslag nr. 207, p. 24-25
Doc. K. 50-1570/4
7/2/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
8/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 121
Doc. 2-1051/1 2-1051/1 (PDF)
4/3/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2002   Inschrijving op agenda
18/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-199 Hand. 2-199 (PDF)
18/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o8) Hand. 2-199 Hand. 2-199 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/3/2002   Verzending naar commissie
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
13/3/2002   Bespreking
13/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
13/3/2002   Aanneming zonder amendering
27/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1051/2 2-1051/2 (PDF)
18/4/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/8/2002   Bekendmaking (35344-35346)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/3/2002, 27/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2002 15 4/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 121
Onderzoekstermijn (S1) 5/3/2002 60 21/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2002 17/8/2002 , blz 35344-35346

Kruispuntbank van de wetgeving