S. 2-1050 Dossierfiche K. 50-1519

Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid
Regering G. Verhofstadt I  

begrotingsfonds
ambtenarenvakbond
lokale financiŽn
sociale bijdrage
sociale zekerheid
uitkering aan nabestaanden
cumuleren van pensioenen
politie
gemeentepolitie
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1519/1 Wetsontwerp 22/11/2001
K. 50-1519/2 Amendementen 16/1/2002
K. 50-1519/3 Verslag namens de commissie 25/1/2002
K. 50-1519/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/1/2002
K. 50-1519/5 GecoŲrdineerde tekst 30/1/2002
K. 50-1519/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/2/2002
2-1050/1 2-1050/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/3/2002
2-1050/2 2-1050/2 (PDF) Amendementen 26/3/2002
2-1050/3 2-1050/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2002
2-1050/4 2-1050/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/4/2002
2-1050/5 2-1050/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/4/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2001   Indiening Doc. K. 50-1519/1
25/1/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1519/3
7/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 4-6
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o44)
Integraal verslag nr. 207, p. 24
Doc. K. 50-1519/6
7/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 122
Doc. 2-1050/1 2-1050/1 (PDF)
4/3/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2002   Inschrijving op agenda
24/4/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1050/4 2-1050/4 (PDF)
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-200 Hand. 2-200 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-200 Hand. 2-200 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-0/o17) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
Doc. 2-1050/5 2-1050/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/3/2002   Verzending naar commissie
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
26/3/2002   Bespreking
26/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
26/3/2002   Aanneming zonder amendering
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1050/3 2-1050/3 (PDF)
25/4/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2002   Bekendmaking (23469-23478)
4/10/2002   Erratum (45090-45091)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2002, 17/4/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2002 15 4/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 122
Onderzoekstermijn (S1) 5/3/2002 60 21/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2002 30/5/2002 , blz 23469-23478
Errata
Op 4/10/2002 , blz 45090-45091

Kruispuntbank van de wetgeving