S. 2-1049 Dossierfiche K. 50-1577

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten
Regering G. Verhofstadt I  

regionale financiŽn
domicilie
erfenis
registratierecht
bevoegdheidsoverdracht
schenking
overdrachtsbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1577/1 Wetsontwerp 21/12/2001
K. 50-1577/2 Verslag namens de commissie 31/1/2002
K. 50-1577/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/2/2002
2-1049/1 2-1049/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1577/1
31/1/2002   Aanneming in commissie (errata) Doc. K. 50-1576/2
7/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 6-9
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-35/o14)
Integraal verslag nr. 207, p. 25
Doc. K. 50-1577/3
7/2/2002   Aanneming zonder amendering
Errata
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/2/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1049/1 2-1049/1 (PDF)
25/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/2/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2002   Bekendmaking (11564-11565)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2002 5 22/2/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/2/2002 0 22/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/3/2002 19/3/2002 , blz 11564-11565

Kruispuntbank van de wetgeving