S. 2-1048 Dossierfiche K. 50-1576

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten
Regering G. Verhofstadt I  

bevoegdheidsoverdracht
overdrachtsbelasting
garantie
regionale financiŽn
burgerlijke rechtspraak
domicilie
erfenis
jurisdictiebevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1576/1 Wetsontwerp 21/12/2001
K. 50-1576/2 Verslag namens de commissie 31/1/2002
K. 50-1576/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/2/2002
2-1048/1 2-1048/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/2/2002
2-1048/2 2-1048/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
2-1048/3 2-1048/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1576/1
31/1/2002   Aanneming in commissie (errata + wijziging franstalig opschrift) Doc. K. 50-1576/2
7/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 207, p. 6-8
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-35/o14)
Integraal verslag nr. 207, p. 25
Doc. K. 50-1576/3
7/2/2002   Aanneming zonder amendering
Errata
  [S2] Behandeling door Senaat
8/2/2002   Overzending Doc. 2-1048/1 2-1048/1 (PDF)
8/2/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
27/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o1) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/2/2002   Verzending naar commissie
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
13/3/2002   Bespreking
13/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/3/2002   Aanneming zonder amendering
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1048/2 2-1048/2 (PDF)
28/3/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
3/5/2002   Bekendmaking (18444)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/3/2002, 19/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/4/2002 3/5/2002 , blz 18444

Kruispuntbank van de wetgeving