S. 2-1046 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers
Wim Verreycken    Gerda Van Steenberge    Joris Van Hauthem    Jurgen Ceder    Frank Creyelman    Yves Buysse   

Tweede Wereldoorlog
nationaliteit
bestrijding
verjaring van de vordering
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1046/1 2-1046/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/2/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2002   Indiening Doc. 2-1046/1 2-1046/1 (PDF)
21/2/2002   Beslissing niet-inoverwegingneming Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
21/2/2002   Beslissing niet-inoverwegingneming Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Niet in overweging genomen 21/2/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Niet in overweging genomen 21/2/2002

Kruispuntbank van de wetgeving