S. 2-1039 Dossierfiche                  

Evaluatie van de ordehandhavingstechnieken tijdens de Top van Laken
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

Europese Raad
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2002   Indiening
29/1/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2002   Verzending naar commissie
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie, Marie Nagy
29/1/2002   Hoorzitting met de heer Vanreusel, hoofdcommissaris-korpsoverste van de zone Brussel-Elsene
29/1/2002   Hoorzitting met de heer Devaux, DIRCO-Brussel
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Gedachtewisseling
met de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
26/2/2002   Hoorzitting met leden van het "Legal Team"
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 29/1/2002, 26/2/2002

Kruispuntbank van de wetgeving