S. 2-1033 Dossierfiche K. 50-1585

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
belastingharmonisatie
BTW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1585/1 Wetsontwerp 10/1/2002
K. 50-1585/2 Verslag namens de commissie 25/1/2002
K. 50-1585/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/1/2002
2-1033/1 2-1033/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1585/1
25/1/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1585/2
31/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 35-36
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 203, p. 50
Doc. K. 50-1585/3
31/1/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
1/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/2/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1033/1 2-1033/1 (PDF)
26/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
13/3/2002   Bekendmaking (10635-10638)
17/5/2002   Erratum (21009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 31/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/2/2002 15 25/2/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/2/2002 0 25/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/3/2002 13/3/2002 , blz 10635-10638
Errata
Op 17/5/2002 , blz 21009

Kruispuntbank van de wetgeving