S. 2-1031 Dossierfiche K. 50-1499

Wetsontwerp tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek
Paul Tant   Yves Leterme   Luc Goutry  

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
status van de verkozen persoon
belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
belastingadministratie
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1499/1 Wetsvoorstel 12/11/2001
K. 50-1499/2 Amendementen 11/12/2001
K. 50-1499/3 Verslag namens de commissie 17/1/2002
K. 50-1499/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2002
K. 50-1499/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/1/2002
2-1031/1 2-1031/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 26/2/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2001   Indiening Doc. K. 50-1499/1
22/11/2001   Inoverwegingneming
22/11/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 176, p. 51-52
17/1/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1499/3
31/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 36-37
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 203, p. 50-51
Doc. K. 50-1499/5
31/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/2/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1031/1 2-1031/1 (PDF)
26/2/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2002   Bekendmaking (11565-11566)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/2/2002 15 25/2/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/2/2002 0 25/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/3/2002 19/3/2002 , blz 11565-11566

Kruispuntbank van de wetgeving