S. 2-1025 Dossierfiche K. 50-1766

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;
3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Minneapolis op 6 november 1998
Regering G. Verhofstadt I  

Internationale Telecommunicatie Unie
telecommunicatie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1025/1 2-1025/1 (PDF) Wetsontwerp 24/1/2002
2-1025/2 2-1025/2 (PDF) Erratum 6/3/2002
2-1025/3 2-1025/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2002
K. 50-1766/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/2002
K. 50-1766/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2002   Indiening Doc. 2-1025/1 2-1025/1 (PDF)
24/1/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/4/2002   Inschrijving op agenda
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2002   Verzending naar commissie
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
16/4/2002   Bespreking
16/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
16/4/2002   Aanneming zonder amendering
16/4/2002   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1766/1
17/5/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 5-6
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o4)
Integraal verslag nr. 233, p. 39-40
Doc. K. 50-1766/2
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/3/2003   Bekendmaking (13286-13325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2002 20/3/2003 , blz 13286-13325

Kruispuntbank van de wetgeving