S. 2-1024 Dossierfiche K. 50-1680

Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Regering G. Verhofstadt I  

regionale verkiezingen
kandidaat
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1024/1 2-1024/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 28/1/2002
2-1024/2 2-1024/2 (PDF) Amendementen 19/2/2002
2-1024/3 2-1024/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
2-1024/4 2-1024/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2002
2-1024/5 2-1024/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/3/2002
K. 50-1680/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/2002
K. 50-1680/2 Amendementen 8/5/2002
K. 50-1680/3 Verslag namens de commissie 22/5/2002
K. 50-1680/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2002
K. 50-1680/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/5/2002
K. 50-1680/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 30/5/2002
2-1024/6 2-1024/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 3/6/2002
2-1024/7 2-1024/7 (PDF) Amendementen 18/6/2002
2-1024/8 2-1024/8 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2002
2-1024/9 2-1024/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2002   Indiening
Binding met nr. 50-1608 (K)
Doc. 2-1024/1 2-1024/1 (PDF)
28/1/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2002   Inschrijving op agenda
1/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1024/5 2-1024/5 (PDF)
7/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-6/o1) Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/1/2002   Verzending naar commissie
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Niet behandeld
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
19/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
19/2/2002   Aanneming na amendering
19/2/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1024/3 2-1024/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1680/1
22/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1680/3
29/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 234, p. 12-30
30/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 235, p. 47-51
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o19)
Integraal verslag nr. 235, p. 51-52
Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
Doc. K. 50-1680/6
30/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
30/5/2002   Overzending Doc. 2-1024/6 2-1024/6 (PDF)
30/5/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-6/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
Doc. 2-1024/9 2-1024/9 (PDF)
30/5/2002   Verzending naar commissie
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
18/6/2002   Bespreking
18/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/2002   Aanneming zonder amendering
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 2-1024/8 2-1024/8 (PDF)
25/6/2002   Einde van de behandeling
4/7/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
13/9/2002   Bekendmaking (40606-40607)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/3/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 19/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/5/2002, 30/5/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/6/2002, 25/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2002 13/9/2002 , blz 40606-40607

Kruispuntbank van de wetgeving