S. 2-1023 Dossierfiche K. 50-1681

Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de federale Wegevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt I  

landelijke verkiezing
regionale verkiezingen
Duitstalige Gemeenschap
kandidaat
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1023/1 2-1023/1 (PDF) Wetsontwerp 28/1/2002
2-1023/2 2-1023/2 (PDF) Amendementen 19/2/2002
2-1023/3 2-1023/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
2-1023/4 2-1023/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2002
2-1023/5 2-1023/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/3/2002
2-1023/6 2-1023/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/3/2002
K. 50-1681/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/3/2002
K. 50-1681/2 Verslag namens de commissie 22/5/2002
K. 50-1681/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/5/2002
K. 50-1681/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2002   Indiening
Binding met nr. 50-1608 (K)
Doc. 2-1023/1 2-1023/1 (PDF)
28/1/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2002   Inschrijving op agenda
1/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1023/5 2-1023/5 (PDF)
7/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-187 Hand. 2-187 (PDF)
7/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-6/o1) Hand. 2-188 Hand. 2-188 (PDF)
Doc. 2-1023/6 2-1023/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/1/2002   Verzending naar commissie
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Niet behandeld
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
19/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1)
19/2/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-1023/4 2-1023/4 (PDF)
19/2/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1023/3 2-1023/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1681/1
22/5/2002   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1681/2
29/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 234, p. 30-31
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o26)
Integraal verslag nr. 235, p. 40-47
Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
Doc. K. 50-1681/4
30/5/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
30/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2002   Bekendmaking (37851-37852)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/3/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 19/2/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2002, 30/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2002 28/8/2002 , blz 37851-37852

Kruispuntbank van de wetgeving