S. 2-1020 Dossierfiche K. 50-1387

Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984
Regering G. Verhofstadt I  

verzwarende omstandigheid
VN-conventie
strafrecht
foltering
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1387/1 Wetsontwerp 14/8/2001
K. 50-1387/2 Amendement 6/12/2001
K. 50-1387/3 Amendementen 14/12/2001
K. 50-1387/4 Amendementen 7/1/2002
K. 50-1387/5 Amendementen 8/1/2002
K. 50-1387/6 Verslag namens de commissie 21/1/2002
K. 50-1387/7 Tekst aangenomen door de commissie 21/1/2002
K. 50-1387/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/1/2002
2-1020/1 2-1020/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 18/2/2002
K. 50-1387/9 Geco÷rdineerde tekst 18/2/2002
2-1020/2 2-1020/2 (PDF) Amendementen 6/3/2002
2-1020/3 2-1020/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2002
2-1020/4 2-1020/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2002
2-1020/5 2-1020/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/3/2002
2-1020/6 2-1020/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/3/2002
K. 50-1387/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/3/2002
K. 50-1387/11 Verslag namens de commissie 8/5/2002
K. 50-1387/12 Tekst verbeterd door de commissie 15/5/2002
K. 50-1387/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/8/2001   Indiening Doc. K. 50-1387/1
21/1/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1387/6
24/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 201, p. 34-36
24/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 201, p. 56-57
Doc. K. 50-1387/8
24/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/1/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-1020/1 2-1020/1 (PDF)
18/2/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/2/2002   Verzending naar commissie: Justitie
14/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
20/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-191 Hand. 2-191 (PDF)
20/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-191 Hand. 2-191 (PDF)
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-193 Hand. 2-193 (PDF)
Doc. 2-1020/6 2-1020/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/2/2002   Verzending naar commissie
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Niet behandeld
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
6/3/2002   Bespreking
6/3/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
6/3/2002   Aanneming na amendering
6/3/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1020/3 2-1020/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
21/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1387/10
8/5/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1387/11
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 46-47
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 231, p. 48-49
Doc. K. 50-1387/13
16/5/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
16/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
14/8/2002   Bekendmaking (35048-35050)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/3/2002, 21/3/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/3/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/1/2002 15 18/2/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/2/2002 60 6/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2002 14/8/2002 , blz 35048-35050

Kruispuntbank van de wetgeving