S. 2-1019 Dossierfiche K. 50-1552

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
Guy Hove   Fientje Moerman   Hugo Coveliers  

magistraat
griffies en parketten
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1552/1 Wetsvoorstel 6/12/2001
K. 50-1552/2 Amendement 8/1/2002
K. 50-1552/3 Amendementen 9/1/2002
K. 50-1552/4 Verslag namens de commissie 16/1/2002
K. 50-1552/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2002
K. 50-1552/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/1/2002
2-1019/1 2-1019/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/1/2002
2-1019/2 2-1019/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2002
2-1019/3 2-1019/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/2/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1552/1
6/12/2001   Inoverwegingneming
6/12/2001   Urgentieverzoek (Verdaging)
Integraal verslag nr. 181, p. 48-52
13/12/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 188, p. 55-56
16/1/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1552/4
24/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 201, p. 36-43
24/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-40/o10)
Integraal verslag nr. 201, p. 57
Doc. K. 50-1552/6
24/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/1/2002   Overzending Doc. 2-1019/1 2-1019/1 (PDF)
25/1/2002   Verzending naar commissie: Justitie
31/1/2002   Inschrijving op agenda
7/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-179 Hand. 2-179 (PDF)
7/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-179 Hand. 2-179 (PDF)
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-6/o13) Hand. 2-180 Hand. 2-180 (PDF)
Doc. 2-1019/3 2-1019/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/1/2002   Verzending naar commissie
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
30/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/1/2002   Aanneming zonder amendering
30/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1019/2 2-1019/2 (PDF)
7/2/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2002   Bekendmaking (5936)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/2/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2002 16/2/2002 , blz 5936

Kruispuntbank van de wetgeving