S. 2-1018 Dossierfiche                  

Mensenhandel en visafraude
subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)  

mensenhandel
toelating van vreemdelingen
sekstoerisme
Democratische Republiek Congo
ambassade
personeel in diplomatieke dienst
OekraÔne
student
visabeleid
Akkoord van Schengen
fraude
consulaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1018/1 2-1018/1 (PDF) Verslag namens de subcommissie 27/1/2003
2-1018/2 2-1018/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2003
2-1018/3 2-1018/3 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 4/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2001   Indiening
28/5/2001   Verzending naar commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
4/2/2003   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/2/2003   Inschrijving op agenda
20/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-271 Hand. 2-271 (PDF)
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-271 Hand. 2-271 (PDF)
  Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
28/5/2001   Verzending naar commissie
28/5/2001   Inschrijving op agenda
28/5/2001   Gedachtewisseling
met de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, over het visumbeleid
11/6/2001   Inschrijving op agenda
11/6/2001   Hoorzitting met de heer Jan Grauls, kabinetschef van de minister van Buitenlandse Zaken
11/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Raymonde Foucart, adjunct-kabinetschef van de minister van Buitenlandse Zaken
11/6/2001   Hoorzitting met de heer Jan De Bock, secretaris-generaal, ministerie van Buitenlandse Zaken
11/6/2001   Hoorzitting met de heer Guy Genot, directeur-generaal, ministerie van Buitenlandse Zaken
28/1/2002   Inschrijving op agenda
28/1/2002   Regeling der werkzaamheden
6/5/2002   Inschrijving op agenda
6/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Marc Hordies
6/5/2002   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Arnould, advocaat
6/5/2002   Gedachtewisseling
27/5/2002   Inschrijving op agenda
27/5/2002   Hoorzitting met de heer Guy Genot, directeur-generaal van de Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking
27/5/2002   Gedachtewisseling
24/6/2002   Inschrijving op agenda
24/6/2002   Hoorzitting met de heer Guy Genot, directeur-generaal van de Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking
24/6/2002   Bespreking
1/7/2002   Inschrijving op agenda
1/7/2002   Bespreking van het verslag van de studiereizen
8/7/2002   Inschrijving op agenda
8/7/2002   Regeling der werkzaamheden
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Paul Galand
12/11/2002   Hoorzitting met een getuige
16/12/2002   Inschrijving op agenda
16/12/2002   Bespreking
van de voorstellen van aanbeveling
20/1/2003   Inschrijving op agenda
20/1/2003   Bespreking
27/1/2003   Inschrijving op agenda
27/1/2003   Aanneming van de voorstellen van aanbeveling
de voorstellen van aanbeveling zijn aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding
27/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1018/1 2-1018/1 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/2/2003   Verzending naar een andere commissie
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand, Paul Wille, Anne-Marie Lizin
4/2/2003   Aanneming van de geamendeerde aanbevelingen van de subcommissie
De geamendeerde aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 2-1018/3 2-1018/3 (PDF)
4/2/2003   Goedkeuring van het verslag van de subcommissie
eenparig (9 stemmen)
4/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1018/2 2-1018/2 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/2/2003
Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 28/5/2001, 11/6/2001, 28/1/2002, 6/5/2002, 27/5/2002, 24/6/2002, 8/7/2002, 12/11/2002, 16/12/2002, 20/1/2003, 27/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving