S. 2-1007 Dossierfiche K. 50-1765

Wetsontwerp houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997
Regering G. Verhofstadt I  

radioactief afval
nucleaire veiligheid
nucleaire brandstof
uitvoer van afvalstoffen
ratificatie van een overeenkomst
beheer van afvalstoffen
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1007/1 2-1007/1 (PDF) Wetsontwerp 11/1/2002
2-1007/2 2-1007/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2002
K. 50-1765/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/4/2002
K. 50-1765/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2002   Indiening Doc. 2-1007/1 2-1007/1 (PDF)
11/1/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/4/2002   Inschrijving op agenda
25/4/2002   Algemene bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
25/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-201 Hand. 2-201 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/1/2002   Verzending naar commissie
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
16/4/2002   Bespreking
16/4/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
16/4/2002   Aanneming zonder amendering
16/4/2002   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
25/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1765/1
17/5/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 4-5
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o4)
Integraal verslag nr. 233, p. 39
Hand. 2-206 Hand. 2-206 (PDF)
Doc. K. 50-1765/2
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
25/12/2002   Bekendmaking (58157-58174)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 25/12/2002 , blz 58157-58174

Kruispuntbank van de wetgeving