S. 2-1006 Dossierfiche K. 50-1724

Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972
Regering G. Verhofstadt I  

inkomstenbelasting
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
Singapore

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1006/1 2-1006/1 (PDF) Wetsontwerp 11/1/2002
2-1006/2 2-1006/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
K. 50-1724/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2002
K. 50-1724/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2002   Indiening Doc. 2-1006/1 2-1006/1 (PDF)
11/1/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
27/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/1/2002   Verzending naar commissie
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
19/3/2002   Bespreking
19/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
19/3/2002   Aanneming zonder amendering
19/3/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1006/2 2-1006/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2002   Overzending Doc. K. 50-1724/1
17/5/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 1-2
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o5)
Integraal verslag nr. 233, p. 38
Doc. K. 50-1724/2
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2004   Bekendmaking (37672-37678)
3/9/2004   Erratum (64973)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/8/2002 11/5/2004 , blz 37672-37678
Errata
Op 3/9/2004 , blz 64973

Kruispuntbank van de wetgeving