S. 2-1004 Dossierfiche K. 50-1436

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke  

territoriale bevoegdheid
beslag op bezittingen
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1436/1 Wetsvoorstel 10/10/2001
K. 50-1436/2 Amendementen 23/10/2001
K. 50-1436/3 Amendementen 10/12/2001
K. 50-1436/4 Amendementen 12/12/2001
K. 50-1436/5 Verslag namens de commissie 28/12/2001
K. 50-1436/6 Tekst aangenomen door de commissie 28/12/2001
K. 50-1436/7 Geco÷rdineerde tekst 28/12/2001
K. 50-1436/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2002
2-1004/1 2-1004/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/1/2002
2-1004/2 2-1004/2 (PDF) Amendementen 6/3/2002
2-1004/3 2-1004/3 (PDF) Advies van de Raad van State 3/6/2002
2-1004/4 2-1004/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2003
2-1004/5 2-1004/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1436/1
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 166, p. 12-13
28/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + herkwalificering) Doc. K. 50-1436/5
10/1/2002   Bespreking
Integrall verslag nr. 197, p. 32-33
10/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o19)
Integraal verslag nr. 197, p. 42
Doc. K. 50-1436/8
10/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2002   Overzending Doc. 2-1004/1 2-1004/1 (PDF)
11/1/2002   Verzending naar commissie: Justitie
12/3/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/6/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1004/3 2-1004/3 (PDF)
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-1004/5 2-1004/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/1/2002   Verzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Niet behandeld
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Niet behandeld
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Niet behandeld
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
6/3/2002   Bespreking
6/3/2002   Commissie wenst extern advies: Raad van State
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van vrederechters en politierechters en met een vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen (BVVO)
13/3/2002   Gedachtewisseling
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Niet behandeld
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Niet behandeld
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Uitgesteld
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
20/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/2003   Bekendmaking (25360)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 6/3/2002, 13/3/2002, 26/2/2003, 18/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/4/2003 12/5/2003 , blz 25360

Kruispuntbank van de wetgeving