S. 1-998 Dossierfiche K. 49-1653

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Pretoria op 1 februari 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
belastingovereenkomst
Zuid-Afrika
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-998/1 1-998/1 (PDF) Wetsontwerp 27/5/1998
1-998/2 1-998/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/1998
1-998/3 1-998/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/1998
K. 49-1653/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1653/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/5/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-998/1 1-998/1 (PDF)
27/5/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/5/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
18/6/1998   Bespreking
18/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-998/2 1-998/2 (PDF)
18/6/1998   Vertrouwen rapporteur
18/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-998/3 1-998/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1653/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9407)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-12/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9443)
Doc. K. 49-1653/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1653/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/6/1999   Bekendmaking (21755-21776)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 11/6/1999, blz 21755-21776