S. 1-996 Dossierfiche K. 49-1651

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van RoemeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 maart 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst
RoemeniŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-996/1 1-996/1 (PDF) Wetsontwerp 27/5/1998
1-996/2 1-996/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/1998
1-996/3 1-996/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/1998
K. 49-1651/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1651/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/5/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-996/1 1-996/1 (PDF)
27/5/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/5/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
18/6/1998   Bespreking
18/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-996/2 1-996/2 (PDF)
18/6/1998   Vertrouwen rapporteur
18/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-996/3 1-996/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1651/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9407)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-11/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9443)
Doc. K. 49-1651/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1651/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1998   Bekendmaking (40236-40253)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 18/12/1998 , blz 40236-40253

Kruispuntbank van de wetgeving