S. 1-994 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Jan Loones    Claude Desmedt   

politie
judiciŽle hervorming
motie van het Parlement
rechtsstelsel
Hoge Raad voor de Justitie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-994/1 1-994/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/5/1998
1-994/2 1-994/2 (PDF) Bijlagen 26/5/1998
1-994/3 1-994/3 (PDF) Amendement 27/5/1998
1-994/4 1-994/4 (PDF) Amendement 28/5/1998
1-994/5 1-994/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 28/5/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
26/5/1998   Indiening voorstel Stuk 1-994/1 1-994/1 (PDF)
28/5/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
28/5/1998   Beslissing onmiddellijke behandeling
28/5/1998   Algemene bespreking Hand. 1-188 Hand. 1-188 (PDF)
28/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur
aangenomen onder nieuw opschrift NL
Hand. 1-189 Hand. 1-189 (PDF)
Stuk 1-994/5 1-994/5 (PDF)
28/5/1998   Aanneming zonder amendering
28/5/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 28/5/1998

Kruispuntbank van de wetgeving