S. 1-992 Dossierfiche K. 49-1415

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190quinquies van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935
Regering J.-L. Dehaene II  

bescherming van de vennoten
aandeelhouder
overnamebod

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1415/1 Wetsontwerp 9/2/1998
K. 49-1415/2 Amendementen 12/3/1998
K. 49-1415/3 Amendementen 7/4/1998
K. 49-1415/4 Amendement 30/4/1998
K. 49-1415/5 Verslag namens de commissie 15/5/1998
K. 49-1415/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/5/1998
1-992/1 1-992/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/5/1998
K. 49-1415/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/5/1998
1-992/2 1-992/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 5/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1415/1
20/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 247, p. 8800)
20/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 247, p. 8804-8805)
Doc. K. 49-1415/7
20/5/1998   Aanneming na amendering
20/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-992/1 1-992/1 (PDF)
5/6/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-992/2 1-992/2 (PDF)
5/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/1998   Bekendmaking (23546-23547)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 20/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/5/1998 15 4/6/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/5/1998 0 4/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/1998 17/7/1998 , blz 23546-23547

Kruispuntbank van de wetgeving