S. 1-982 Dossierfiche K. 49-1483

Wetsontwerp waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden
Regering J.-L. Dehaene II  

oorlogsslachtoffer
militair personeel
uitkering aan nabestaanden
invaliditeitsverzekering
paramilitaire troepen
multinationale strijdmacht
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1483/1 Wetsontwerp 31/3/1998
K. 49-1483/2 Amendementen 28/4/1998
K. 49-1483/3 Verslag namens de commissie 8/5/1998
K. 49-1483/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/1998
K. 49-1483/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/1998
1-982/1 1-982/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/5/1998
1-982/2 1-982/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/3/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1483/1
14/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 246, p. 8757-8758)
14/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 246, p. 8772)
Doc. K. 49-1483/5
14/5/1998   Aanneming na amendering
22/4/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
22/4/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
15/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-982/1 1-982/1 (PDF)
22/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-982/2 1-982/2 (PDF)
22/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/1998   Bekendmaking (22174-22175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/5/1998 5 20/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/5/1998 0 20/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/6/1998 7/7/1998 , blz 22174-22175

Kruispuntbank van de wetgeving