S. 1-980 Dossierfiche K. 49-1490

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Geert Bourgeois  

overheidsbedrijf
verzachtende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1490/1 Wetsvoorstel 3/4/1998
K. 49-1490/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/1998
1-980/1 1-980/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/5/1998
1-980/2 1-980/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/4/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1490/1
23/4/1998   Inoverwegingneming
14/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 246, p. 8755)
14/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 246, p. 8771)
Doc. K. 49-1490/2
14/5/1998   Aanneming zonder amendering
15/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-980/1 1-980/1 (PDF)
3/6/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-980/2 1-980/2 (PDF)
3/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/1998   Bekendmaking (35547)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/5/1998 15 1/6/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/5/1998 0 1/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 29/10/1998 , blz 35547

Kruispuntbank van de wetgeving