S. 1-977 Dossierfiche K. 49-568

Wetsontwerp tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
Greta D'Hondt   Ghislain Vermassen   Jean-Jacques Viseur  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
sociale bijdrage
gezinsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-568/1 Wetsvoorstel 3/5/1996
K. 49-568/2 Amendementen 17/6/1997
K. 49-568/3 Amendementen 2/4/1998
K. 49-568/4 Verslag namens de commissie 29/4/1998
K. 49-568/5 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1998
K. 49-568/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/5/1998
1-977/1 1-977/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/5/1998
1-977/2 1-977/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/5/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-568/1
15/5/1996   Inoverwegingneming
6/5/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8688-8689
7/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+122/-0/o1)
Handelingen, p. 8724
Doc. K. 49-568/6
7/5/1998   Aanneming na amendering
8/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-977/1 1-977/1 (PDF)
26/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-977/2 1-977/2 (PDF)
26/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/8/1998   Bekendmaking (26090-26092)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/5/1998, 7/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/5/1998 15 25/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/5/1998 0 25/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1998 15/8/1998 , blz 26090-26092

Kruispuntbank van de wetgeving