S. 1-976 Dossierfiche K. 49-1471

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming
Regering J.-L. Dehaene II  

belastingontheffing
belasting van natuurlijke personen
burgerbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1471/1 Wetsontwerp 25/3/1998
K. 49-1471/2 Verslag namens de commissie 30/4/1998
K. 49-1471/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/5/1998
1-976/1 1-976/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/5/1998
1-976/2 1-976/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
25/3/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1471/1
6/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 244, p. 8666)
7/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
(Handelingen nr. 245, p. 8721)
Doc. K. 49-1471/3
7/5/1998   Aanneming zonder amendering
8/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-976/1 1-976/1 (PDF)
26/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-976/2 1-976/2 (PDF)
26/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/1998   Bekendmaking (23989)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/5/1998, 7/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/5/1998 15 25/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/5/1998 0 25/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/1998 24/7/1998 , blz 23989

Kruispuntbank van de wetgeving