S. 1-973 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Andrťe Delcourt-PÍtre    Bea Cantillon    Lydia Maximus    Martine Dardenne   

werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-973/1 1-973/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-973/1 1-973/1 (PDF)
28/5/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
28/5/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/5/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Niet behandeld
15/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1998   Niet behandeld
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Het wetsvoorstel zal worden ingetrokken.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/6/1998, 22/10/1998