S. 1-972 Dossierfiche K. 49-1424

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst
Regering J.-L. Dehaene II  

militair personeel
permanente educatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1424/1 Wetsontwerp 16/2/1998
K. 49-1424/2 Verslag namens de commissie 22/4/1998
K. 49-1424/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/4/1998
1-972/1 1-972/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/1998
1-972/2 1-972/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1424/1
30/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 243, p. 8646-8647)
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 243, p. 8650)
Doc. K. 49-1424/3
30/4/1998   Aanneming zonder amendering
4/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-972/1 1-972/1 (PDF)
20/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-972/2 1-972/2 (PDF)
20/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/1998   Bekendmaking (20925)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/5/1998 15 19/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/5/1998 0 19/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/1998 25/6/1998 , blz 20925

Kruispuntbank van de wetgeving