S. 1-969 Dossierfiche K. 49-1616

Ontwerp van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Fred Erdman    Andrťe Delcourt-PÍtre   

hogere rechtspraak
minister
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-969/1 1-969/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 30/4/1998
1-969/2 1-969/2 (PDF) Corrigendum 30/4/1998
1-969/3 1-969/3 (PDF) Amendementen 14/5/1998
1-969/4 1-969/4 (PDF) Amendementen 28/5/1998
1-969/5 1-969/5 (PDF) Amendementen 4/6/1998
1-969/6 1-969/6 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/1998
1-969/7 1-969/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/6/1998
1-969/8 1-969/8 (PDF) Amendementen 18/6/1998
1-969/9 1-969/9 (PDF) Aanvullend verslag 18/6/1998
1-969/10 1-969/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 18/6/1998
K. 49-1616/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/6/1998
K. 49-1616/2 Amendementen 19/6/1998
K. 49-1616/3 Amendement 24/6/1998
K. 49-1616/4 Verslag namens de commissie 24/6/1998
K. 49-1616/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/4/1998   Indiening voorstel Doc. 1-969/1 1-969/1 (PDF)
30/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/4/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-197 Hand. 1-197 (PDF)
18/6/1998   Herverzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-198 Hand. 1-198 (PDF)
18/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-198 Hand. 1-198 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/4/1998   Verzending naar commissie
14/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
14/5/1998   Bespreking
14/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-969/3 1-969/3 (PDF)
14/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-969/3 1-969/3 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-969/4 1-969/4 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-969/4 1-969/4 (PDF)
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Bespreking
4/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-969/5 1-969/5 (PDF)
4/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
4/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
4/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
11/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-969/7 1-969/7 (PDF)
11/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 1-969/6 1-969/6 (PDF)
18/6/1998   Herverzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-969/8 1-969/8 (PDF)
18/6/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-969/8 1-969/8 (PDF)
18/6/1998   Bespreking
18/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
18/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-969/9 1-969/9 (PDF)
18/6/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering Doc. 1-969/10 1-969/10 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/6/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1616/1
24/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 258, p. 9056-9066 + 9068-9069)
24/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-31/o3)
(Handelingen nr. 258, p. 9069)
Doc. K. 49-1616/5
24/6/1998   Aanneming zonder amendering
24/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1616/5
25/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/1998   Bekendmaking (21145-21150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/6/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1998, 4/6/1998, 11/6/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 24/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/6/1998 27/6/1998 , blz 21145-21150

Kruispuntbank van de wetgeving