S. 1-965 Dossierfiche K. 49-1198

Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve co÷rdinatiecel inzake de strijd tegen sektarische organisaties (Opschrift in het Staatsblad van 25/11/1998)
Antoine Duquesne   Jan Eeman   Serge Moureaux   Hunfred Schoeters   Tony Smets   Jean-Pierre Viseur  

religieuze sekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1198/1 Wetsvoorstel 22/9/1997
K. 49-1198/2 Amendementen 17/12/1997
K. 49-1198/3 Amendementen 4/2/1998
K. 49-1198/4 Amendement 17/3/1998
K. 49-1198/5 Amendement 19/3/1998
K. 49-1198/6 Amendementen 20/3/1998
K. 49-1198/7 Amendementen 24/3/1998
K. 49-1198/8 Verslag namens de commissie 15/4/1998
K. 49-1198/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1998
K. 49-1198/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-965/1 1-965/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-965/2 1-965/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 15/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1198/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
27/11/1997   Urgentieverzoek (aangenomen)
22/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8479-8495
28/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8589
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+103/-13/o28)
Handelingen, p. 8589
Doc. K. 49-1198/10
28/4/1998   Aanneming na amendering
29/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-965/1 1-965/1 (PDF)
15/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-965/2 1-965/2 (PDF)
15/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
25/11/1998   Bekendmaking (37824-37827)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1998 15 14/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/4/1998 0 14/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/1998 25/11/1998 , blz 37824-37827

Kruispuntbank van de wetgeving