S. 1-963 Dossierfiche K. 49-1311

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken
Thierry Giet  

faillissement
belastingfraude
commerciŽle rechtspraak
toegang tot het beroepsleven
beroepsverbod

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1311/1 Wetsvoorstel 9/12/1997
K. 49-1311/2 Amendement 9/2/1998
K. 49-1311/3 Amendementen 19/2/1998
K. 49-1311/4 Amendementen 12/3/1998
K. 49-1311/5 Verslag namens de commissie 27/3/1998
K. 49-1311/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1311/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 31/3/1998
K. 49-1311/8 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 2/4/1998
K. 49-1311/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-963/1 1-963/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-963/2 1-963/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/12/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1311/1
18/12/1997   Inoverwegingneming
1/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 236, p. 8339-8340)
2/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 238, p. 8421)
Doc. K. 49-1311/8
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 242, p. 8588)
Doc. K. 49-1311/9
28/4/1998   Aanneming na amendering
29/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-963/1 1-963/1 (PDF)
15/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-963/2 1-963/2 (PDF)
15/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/1998   Bekendmaking (27088-27089)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998, 28/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1998 15 14/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/4/1998 0 14/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/1998 22/8/1998 , blz 27088-27089

Kruispuntbank van de wetgeving