S. 1-961 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State
Sabine de Bethune    Andrťe Delcourt-PÍtre    Martine Dardenne    Vera Dua    Erika Thijs   

gelijke behandeling
wetsontwerp
wetsvoorstel
impactonderzoek
gelijke behandeling van man en vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-961/1 1-961/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/4/1998   Indiening voorstel Doc. 1-961/1 1-961/1 (PDF)
11/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
11/6/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/6/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving