S. 1-955 Dossierfiche K. 49-1950

Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving
Regering J.-L. Dehaene II  

administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
Eerste Kamer
wetgeving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-955/1 1-955/1 (PDF) Wetsontwerp 17/4/1998
1-955/2 1-955/2 (PDF) Amendementen 22/10/1998
1-955/3 1-955/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/1999
1-955/4 1-955/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/1/1999
1-955/5 1-955/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/1/1999
K. 49-1950/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/1/1999
K. 49-1950/2 Amendementen 27/4/1999
                                      
Chronologie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/1/1922   Inschrijving op agenda commissie
17/4/1998   Verzending naar commissie
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Uitgesteld
7/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
7/10/1998   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
7/10/1998   Hoorzitting - mevrouw Eliane Liekendael, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - de heer R. Andersen, Kamervoorzitter in de Raad van State, Lid van de Afdeling Wetgeving
15/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-955/2 1-955/2 (PDF)
22/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Artikelsgewijze bespreking
22/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
22/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-955/4 1-955/4 (PDF)
14/1/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-955/3 1-955/3 (PDF)
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/4/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-955/1 1-955/1 (PDF)
17/4/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
20/1/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+61/-0/o0) Hand. 1-239 Hand. 1-239 (PDF)
Doc. 1-955/5 1-955/5 (PDF)
21/1/1999   Aanneming na amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
21/1/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1950/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-372
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 20/1/1999, 21/1/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/10/1998, 15/10/1998, 22/10/1998, 14/1/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd