S. 1-954 Dossierfiche K. 49-1649

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te New York op 13 oktober 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

laserwapen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-954/1 1-954/1 (PDF) Wetsontwerp 15/4/1998
1-954/2 1-954/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/5/1998
1-954/3 1-954/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/5/1998
K. 49-1649/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1649/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/4/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-954/1 1-954/1 (PDF)
15/4/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/4/1998   Verzending naar commissie
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
26/5/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
26/5/1998   Bespreking
26/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-954/2 1-954/2 (PDF)
26/5/1998   Vertrouwen rapporteur
26/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-954/3 1-954/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1649/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9406-9407)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-2/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9442)
Doc. K. 49-1649/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1649/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/1999   Bekendmaking (39695-39698)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 26/5/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 21/10/1999 , blz 39695-39698

Kruispuntbank van de wetgeving