S. 1-952 Dossierfiche K. 49-1648

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

internationaal privaatrecht
kind
tenuitvoerlegging van het vonnis
kinderbescherming
vrijheidsberoving
hoederecht
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
gemengd huwelijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-952/1 1-952/1 (PDF) Wetsontwerp 14/4/1998
1-952/2 1-952/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/5/1998
1-952/3 1-952/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/5/1998
K. 49-1648/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1648/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/4/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-952/1 1-952/1 (PDF)
14/4/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/4/1998   Verzending naar commissie
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
26/5/1998   Inleidende uiteenzetting
26/5/1998   Bespreking
26/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-952/2 1-952/2 (PDF)
26/5/1998   Vertrouwen rapporteur
26/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-952/3 1-952/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1648/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9406)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o11)
(Handelingen nr. 266, p. 9442)
Doc. K. 49-1648/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1648/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/1999   Bekendmaking (13737-13770)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 26/5/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 24/4/1999 , blz 13737-13770

Kruispuntbank van de wetgeving