S. 1-945 Dossierfiche K. 49-1160

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
Louis Vanvelthoven   Louis Michel   Claude Eerdekens   Luc Willems   Pierrette Cahay-André  

partijfinanciering
regionale verkiezingen
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1160/1 Wetsvoorstel 1/8/1997
K. 49-1160/2 Amendementen 11/2/1998
K. 49-1160/3 Amendementen 18/2/1998
K. 49-1160/4 Amendementen 4/3/1998
K. 49-1160/5 Amendementen 11/3/1998
K. 49-1160/6 Verslag namens de commissie 27/3/1998
K. 49-1160/7 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1160/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/1998
K. 49-1160/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/4/1998
1-945/1 1-945/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/4/1998
1-945/2 1-945/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/8/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1160/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
1/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8340-8353, 8361-8385, 8389
2/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8429
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-29/o14)
Handelingen, p. 8429
Doc. K. 49-1160/9
2/4/1998   Aanneming na amendering
3/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-945/1 1-945/1 (PDF)
5/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-945/2 1-945/2 (PDF)
5/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/1998   Bekendmaking (28552-28553)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/4/1998 15 4/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/1998 0 4/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/6/1998 4/9/1998 , blz 28552-28553

Kruispuntbank van de wetgeving