S. 1-943 Dossierfiche K. 49-1374

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage
Regering J.-L. Dehaene II  

scheidsrechtspraak
rechtsvordering
handelsarbitrage
alternatieve geschillenbeslechting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1374/1 Wetsontwerp 19/1/1998
K. 49-1374/2 Amendementen 3/3/1998
K. 49-1374/3 Verslag namens de commissie 27/3/1998
K. 49-1374/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1374/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/1998
K. 49-1374/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/4/1998
1-943/1 1-943/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/4/1998
1-943/2 1-943/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1374/1
1/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 236, p. 8337-8339)
2/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 238, p. 8420-8421)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+122/-0/o20)
(Handelingen nr. 238, p. 8421)
Doc. K. 49-1374/6
2/4/1998   Aanneming na amendering
3/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-943/1 1-943/1 (PDF)
5/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-943/2 1-943/2 (PDF)
5/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/1998   Bekendmaking (25353-25355)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/4/1998 15 4/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/1998 0 4/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/1998 7/8/1998 , blz 25353-25355

Kruispuntbank van de wetgeving