S. 1-942 Dossierfiche K. 49-1488

Wetsontwerp houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen
Regering J.-L. Dehaene II  

oorlogsslachtoffer
militair personeel
uitkering aan nabestaanden
invaliditeitsverzekering
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1488/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/4/1998
1-942/1 1-942/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/4/1998
1-942/2 1-942/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/1998
1-942/3 1-942/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/5/1998
1-942/4 1-942/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/3/1998   Indiening ontwerp
(gesplitst ontwerp : zie 49-1213/5)
Doc. K. 49-1213/5
1/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 236, p. 8335-8337)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+131/-0/o11)
(Handelingen nr. 238, p. 8420)
Doc. K. 49-1488/1
2/4/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/4/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-942/1 1-942/1 (PDF)
3/4/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-942/4 1-942/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/1998   Verzending naar commissie
28/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
28/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-942/2 1-942/2 (PDF)
28/5/1998   Vertrouwen rapporteur
28/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-942/3 1-942/3 (PDF)
11/6/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/1998   Bekendmaking (25662-25664)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 28/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/6/1998 11/8/1998 , blz 25662-25664

Kruispuntbank van de wetgeving