S. 1-941 Dossierfiche K. 49-1213

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten
Regering J.-L. Dehaene II  

vergoedingspensioen
invalidenzorg
oorlogsslachtoffer
militair personeel
wees
weduwschap
uitkering aan nabestaanden
invaliditeitsverzekering
paramilitaire troepen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1213/1 Wetsontwerp 30/9/1997
K. 49-1213/2 Amendementen 17/3/1998
K. 49-1213/3 Verslag namens de commissie 27/3/1998
K. 49-1213/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1213/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1213/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/4/1998
1-941/1 1-941/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/4/1998
1-941/2 1-941/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1213/1
1/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 236, p. 8335-8337)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+125/-1/o13)
(Handelingen nr. 238, p. 8420)
Doc. K. 49-1213/6
2/4/1998   Aanneming na amendering
3/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-941/1 1-941/1 (PDF)
5/5/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-941/2 1-941/2 (PDF)
5/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/1998   Bekendmaking (25654-25661)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/4/1998 15 4/5/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/1998 0 4/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/1998 11/8/1998 , blz 25654-25661

Kruispuntbank van de wetgeving