S. 1-938 Dossierfiche K. 49-1584

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :
1. de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Bijlage, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 24 juli 1996;
3. en het Protocol, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 19 juni 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

Europol
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-938/1 1-938/1 (PDF) Wetsontwerp 31/3/1998
1-938/2 1-938/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/1998
1-938/3 1-938/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/5/1998
K. 49-1584/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/6/1998
K. 49-1584/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
31/3/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-938/1 1-938/1 (PDF)
31/3/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-190 Hand. 1-190 (PDF)
3/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-190 Hand. 1-190 (PDF)
4/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o8) Hand. 1-192 Hand. 1-192 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
31/3/1998   Verzending naar commissie
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
6/5/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
6/5/1998   Bespreking
6/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-938/2 1-938/2 (PDF)
6/5/1998   Vertrouwen rapporteur
6/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-938/3 1-938/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/5/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1584/1
11/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 254, p. 8964-8965)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o27)
(Handelingen nr. 254, p. 8968)
Doc. K. 49-1584/2
11/6/1998   Aanneming zonder amendering
11/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1584/2
12/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/1998   Bekendmaking (30085-30119)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/6/1998, 4/6/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/5/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 11/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/1998 16/9/1998 , blz 30085-30119

Kruispuntbank van de wetgeving