S. 1-935 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek
Fred Erdman    Roger Lallemand    Hugo Vandenberghe    Hugo Coveliers    Claude Desmedt    Andrťe Delcourt-PÍtre    Jan Loones    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Stephan Goris   

gerechtelijk onderzoek
toegang tot de informatie
gerechtelijk vooronderzoek
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-935/1 1-935/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-935/1 1-935/1 (PDF)
23/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/4/1998   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/4/1998   Verzending naar commissie
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Niet behandeld
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Niet behandeld
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Niet behandeld
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Niet behandeld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving