S. 1-934 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen
Marc Olivier    Lydia Maximus    Leo Delcroix    Jacques D'Hooghe    Johan Weyts   

sociale bijdrage
werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
langdurige werkloosheid
herintreding
werkloosheidsbestrijding
structurele werkloosheid
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-934/1 1-934/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-934/1 1-934/1 (PDF)
4/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/6/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/11/1998   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
17/12/1998   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/6/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Niet behandeld
15/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1998   Niet behandeld
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
22/10/1998   Bespreking
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/6/1998, 22/10/1998