S. 1-932 Dossierfiche K. 49-1454

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies
Regering J.-L. Dehaene II  

dokter
gezondheidsverzorging
beroep in de gezondheidszorg
organisatie van de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1454/1 Wetsontwerp 9/3/1998
K. 49-1454/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-932/1 1-932/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-932/2 1-932/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/3/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1454/1
26/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 235, p. 8312)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o7)
(Handelingen nr. 235, p. 8323)
Doc. K. 49-1454/2
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
19/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/28 1-82/28 (PDF)
19/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/28 1-82/28 (PDF)
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-932/1 1-932/1 (PDF)
2/4/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-932/2 1-932/2 (PDF)
3/4/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/1998   Bekendmaking (22179)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 5 1/4/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/3/1998 0 1/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/4/1998 7/7/1998 , blz 22179

Kruispuntbank van de wetgeving