S. 1-928 Dossierfiche K. 49-628

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek
Tony Van Parys  

burgerlijke rechtsvordering
notaris
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-628/1 Wetsvoorstel 26/6/1996
K. 49-628/2 Amendement 16/10/1997
K. 49-628/3 Amendementen 6/11/1997
K. 49-628/4 Amendement 15/1/1998
K. 49-628/5 Amendementen 22/1/1998
K. 49-628/6 Verslag namens de commissie 20/3/1998
K. 49-628/7 Tekst aangenomen door de commissie 20/3/1998
K. 49-628/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-928/1 1-928/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-928/2 1-928/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/6/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-628/1
15/7/1996   Inoverwegingneming
25/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8292-8293
25/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+129/-0/o2)
Handelingen, p. 8322-8323
Doc. K. 49-628/8
25/3/1998   Aanneming na amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-928/1 1-928/1 (PDF)
28/4/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-928/2 1-928/2 (PDF)
28/4/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/1998   Bekendmaking (23668-23669)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/3/1998 0 27/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/1998 18/7/1998 , blz 23668-23669

Kruispuntbank van de wetgeving