S. 1-927 Dossierfiche K. 49-1024

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 58, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
Jean-Jacques Viseur  

rechtspraak voor minderjarigen
verjaring van de vordering
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1024/1 Wetsvoorstel 6/5/1997
K. 49-1024/2 Verslag namens de commissie 20/3/1998
K. 49-1024/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-927/1 1-927/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-927/2 1-927/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/5/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1024/1
15/5/1997   Inoverwegingneming
25/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8292
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o0)
Handelingen, p. 8322
Doc. K. 49-1024/3
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-927/1 1-927/1 (PDF)
28/4/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-927/2 1-927/2 (PDF)
28/4/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/1998   Bekendmaking (23285)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/3/1998, 26/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/3/1998 0 27/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/1998 15/7/1998 , blz 23285

Kruispuntbank van de wetgeving