S. 1-925 Dossierfiche K. 49-920

Wetsontwerp tot opheffing van artikel 3 van de wet van 17 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, wat het vergoedingspensioen voor de langstlevende echtgenoot van een invalide militair betreft
Pierrette Cahay-André  

militair personeel
weduwschap
uitkering aan nabestaanden
invaliditeitsverzekering
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-920/1 Wetsvoorstel 7/2/1997
K. 49-920/2 Amendementen 4/3/1998
K. 49-920/3 Verslag namens de commissie 16/3/1998
K. 49-920/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1998
K. 49-920/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-925/1 1-925/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-925/2 1-925/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/2/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-920/1
20/2/1997   Inoverwegingneming
25/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8286, 8287
26/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+133/-0/o0)
Handelingen, p. 8321
Doc. K. 49-920/5
26/3/1998   Aanneming na amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-925/1 1-925/1 (PDF)
28/4/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-925/2 1-925/2 (PDF)
28/4/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1998   Bekendmaking (24355-24356)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/3/1998, 26/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/3/1998 0 27/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/1998 28/7/1998 , blz 24355-24356

Kruispuntbank van de wetgeving