S. 1-924 Dossierfiche K. 49-1281

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing
Regering J.-L. Dehaene II  

loonbelasting
prijsindex
aanvullend pensioen
aftrek vooraf
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1281/1 Wetsontwerp 13/11/1997
K. 49-1281/2 Verslag namens de commissie 12/3/1998
K. 49-1281/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-924/1 1-924/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-924/2 1-924/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/1998
1-924/3 1-924/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/6/1998
1-924/4 1-924/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/11/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1281/1
25/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 234, p. 8285)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-5/o42)
(Handelingen nr. 235, p. 8320)
Doc. K. 49-1281/3
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-924/1 1-924/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1998   Uitoefening evocatierecht
27/4/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
25/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-201 Hand. 1-201 (PDF)
25/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-2/o19) Hand. 1-201 Hand. 1-201 (PDF)
Doc. 1-924/4 1-924/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Geert Van Goethem
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel.
9/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
17/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-924/3 1-924/3 (PDF)
23/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-924/2 1-924/2 (PDF)
25/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/8/1998   Bekendmaking (26825-26826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/3/1998, 26/3/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 23/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 154
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1998 60 26/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/1998 21/8/1998 , blz 26825-26826

Kruispuntbank van de wetgeving